Skip links

Lunchlezing Smaakbescherming door mr. Antoon Quaedvlieg

Tijdens de pauze op 13 februari 2019 heeft mr. Antoon Quaedvlieg (tevens hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen en advocaat bij Klos C.S. advocaten) een lunchlezing gegeven over het onderwerp smaakbescherming. Hierbij werd het arrest “Levola” over de auteursrechtelijke bescherming van smaak besproken. (HvJEU 29 juli 2019, C-310/17, ECLI:EU:C:2018:899). Het ging er tijdens deze lezing over of een smaak, d.w.z. de smaak van Heksenkaas, auteursrechtelijke bescherming genoot. Het Hof van Justitie oordeelde van niet. Tijdens de lunch konden de belangstellende zelf ook de Heksenkaasdip en de inbreukmaker Witte Wievenkaas-dip uitproberen om zelf een oordeel te vellen of de smaak van deze laatste een reproductie is van de Heksenkaas-dip.